КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

"Третій Черкаський міський центр первинної медико санітарної допомоги"

НАКАЗИ

Н А К А З

29 квітня 2013 року м. Черкаси № 94

 

Про заборону зборів будь-яких готівкових коштів

у вигляді благодійних (добровільних) внесків

 

На виконання Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» від 07.04.2011 р. та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» з метою запобігання і протидії корупції в лікувально-профілактичних закладах м. Черкаси та наказу департаменту охорони здоров»я Черкаської міської ради №102 від 17.04.2013р. «Про заборону зборів будь-яких готівкових коштів у вигляді благодійних (добровільних) внесків » з метою запобігання і протидії корупції у КНП «Третя Черкаська міська поліклініка» ЧМР ,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити :

1.1. Положення про облік та використання добровільних (благодійних) внесків і пожертв , фінансових коштів від фізичних та юридичних осіб в КНП «Третя Черкаська міська поліклініка» ЧМР , що додається.

 

2. Заборонити будь-які збори готівкових коштів з пацієнтів та членів їх родини в КНП «Третя  Черкаська міська поліклініка » ЧМР у вигляді благодійних (добровільних) внесків з 01.05.2013р.

 

2.1. В разі виявлення бажання пацієнтів та членів їх родини надати благодійний (добровільний) внесок запропонувати їм здійснити перерахування коштів у безготівковій формі через відділення банків або через термінал.

 

3. Заступнику директора з медичної частини Горбик Л.В.:

 

3.1. На оперативній нараді розглянути питання про виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та про відповідальність працівників у разі його порушення».

 

                                                                                                      До 30.04.2013 року

 

3.2. Наказ по поліклініці розмістити на інформаційних стендах та інших місцях, доступних для пацієнтів, разом з банківськими реквізитами закладу для перерахування коштів у безготівковій формі.

 

                                                                                                      До 07.05.2013 року

 

4.Довести до відома працівників  поліклініки про персональну відповідальність в разі порушення даного наказу під особистий підпис.

                                                                                                      До 30.04.2013 року

 

5.Надати в департамент охорони здоров’я Черкаської міської ради копію наказу по установі щодо заборони збору будь - яких готівкових коштів з пацієнтів та членів їх родини у вигляді благодійних (добровільних) внесків з підписами працівників про ознайомлення з ним.

                                                                                                      До 07.05.2013 року

 

6. Наказ по установі №32 від 11.02.2013р «Про затвердження порядку отримання і використання благодійних внесків та пожертв» вважати таким що втратив чинність.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                                                            А.М.Шевченко

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОБЛІК ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОБРОВІЛЬНИХ (БЛАГОДІЙНИХ)

ВНЕСКІВ і ПОЖЕРТВ , ФІНАНСОВИХ КОШТІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

В КНП  „ТРЕТЯ  ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА” ЧМР

 

 

 1. „ Положення” визначає вимоги до отримання , використання та обліку добровільних (благодійних ) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб безпосередньо КНП „ Третя Черкаська міська поліклініка” ЧМР.

 2 . Добровільні пожертвування і благодійні внески фізичних та юридичних осіб призначені для покращення лікувально – діагностичного процесу і розвитку поліклініки , для власного використання без подальшої їх реалізації.

3. „Положення" розроблено відповідно до затвердженої постанови Кабінету Міністрів України №1222 від 04 серпня 2000р., Про порядок отримання благодійних (добровільних)внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти , охорони здоров’я, культури, науки,спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування » зі змінами в постанові КМУ №245 від 17 лютого 2010р. «Про внесення зміни до п.2 Порядку отримання благодійних (добровільних)внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти , охорони здоров’я,культури , науки,спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»

4. Добровільні (благодійні) внески і пожертвування вносяться , як товарами , роботами , послугами  так і у вигляді грошових коштів через відділення банків  або через термінал.

5. Розмір добровільного (благодійного) внесків і пожертв залежить від

власного бажання громадян та організацій.

6. Кошти зараховуються на рахунок підприємства ,щоденно ведеться облік отриманих безоплатних матеріальних засобів і благодійних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб.

7. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання платних послуг за переліками , визначеними в установленому порядку .

8. Завідуючими поліклініки проводиться широка роз'яснювальна робота серед пацієнтів про мету, необхідність залучення та напрямок використання добровільних (благодійних) внесків і пожертв.

 9. Добровільні ( благодійні) внески і пожертвування використовуються для потреб закладу.

10. Кошти добровільних ( благодійних ) внесків і пожертв не можуть бути направлені на виплату заробітної плати працівникам установи.

11. Інформація про прийом добровільних (благодійних) внесків і пожертв входить в звіт підприємства.

12. Після надходження добровільних ( благодійних ) внесків і пожертв вносяться відповідні зміни до спеціального фонду кошторису за напрямками видатків .

13. Бухгалтерський облік добровільних ( благодійних ) внесків і пожертв ведеться відповідно до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах , затвердженому наказом Головного управління Державного казначейства.

14. В процесі роботи в дане „ Положення ” можуть вноситись зміни, які затверджуються в установленому порядку.

 

Заступник директора з медичної частини                                                                    Л.В.Горбик

 

 

 

Copyright © 2020 - IMC | All rights reserved